/meta-python/recipes-extended/python-pykickstart/files/